บสย. X เฮียนพ แชร์ประสบการณ์จาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 5


บสย. X เฮียนพ แชร์ประสบการณ์จาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 5 บสย. X เฮียนพ แชร์ประสบการณ์จาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 5
นายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฏหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และคุณกุสุสาลย์ นาคพรหม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี ร่วมไขเคล็ดลับการขายหมูปิ้งเฮียนพวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 5 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยมีนายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การจาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ และเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง จะจัดให้ความรู้กับกลุ่มผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องอีก 1 ครั้ง
กิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน..

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้