บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดเคล็ด (ไม่) ลับ กว่าจะเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อคนพิการ ครั้งที่ 4


บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดเคล็ด (ไม่) ลับ กว่าจะเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อคนพิการ ครั้งที่ 4 บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเปิดเคล็ด (ไม่) ลับ กว่าจะเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อคนพิการ ครั้งที่ 4
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.อ่างทอง ครั้งที่ 4 โดยมีนายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายเอนก สีเขียวสด เจ้าของ บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จกว่าจะมาเป็น “เอนกฟาร์มนกกระทา” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ จ.อ่างทอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงิน จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) โดยรับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย และนายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมนี้จะจัดให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ (โรงเรียนวัดท้ายย่าน) อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

กิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน..

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้