การส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม


การส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บสย. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตได้ ดังนั้น การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บสย. ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชักชวนเพื่อนพนักงานร่วมทำความดีเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในหลากหลายกิจกรรม ดังนี้
 
  • บสย. จัดกิจกรรม CSR “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำทีมผู้บริหาร บสย. เปิดโครงการ “บสย. ร่วมใจลดใช้พลาสติก”ภายใต้โครงการลดโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานลดใช้พลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกภายในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 หรือพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากพลาสติก และขยะพลาสติก ผ่านเรื่องราวของ “วาฬสีน้ำเงิน” เพื่อปลูกจิตสำนึกลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานโดยการรับบริจาคถุงผ้าสภาพดีพร้อมใช้งานในโครงการ “กองทุนถุงผ้า CSR บสย.” เพื่อระดมถุงผ้าจากเพื่อนพนักงาน บสย. มาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์ในโครงการ CSR แชร์ถุงผ้าภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยมีการติดตั้งจุดบริการถุงผ้าใช้แล้วคืนให้บริการแก่เพื่อนพนักงานภายในสำนักงาน ชั้น 16-18 บสย. สำนักงานใหญ่ อีกด้วย
  
  • บสย. ร่วมใจ แยกขยะ.....ก่อนทิ้งลงถัง
            ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. เปิดโครงการ "บสย. ร่วมใจ แยกขยะ...ก่อนทิ้งลงถัง” ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2562 สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการทิ้งขยะ พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
  
  • บสย. รักษ์โลก “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน”  มอบ รพ.จุฬาภรณ์ หนุน ลดถุงพลาสติก
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำถุงผ้า จำนวน 500 ใบ มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลซึ่งจะแจกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีถุงผ้าใส่ยา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ โครงการลดโลกร้อน “พกถุงผ้า ใส่ยา กลับบ้าน” ของ บสย. เป็นหนึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการลดใช้พลาสติก โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศ ได้ประกาศงดใช้ถุงพลาสติกในการใส่ยา ตั้งแต่ปี 2563 นี้เป็นต้นไป
 
 


 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้