บสย. จับมือมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง


บสย. จับมือมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง บสย. จับมือมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 โดยมีนายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายวีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ หจก. แม่ละมาย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปอกเปลือกตำนาน “วุ้นมะพร้าวแม่ละมาย” ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้ง เพื่อจะเป็นขนมหวานระดับส่งออก และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ จ.สุพรรณบุรี อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงิน จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) โดยรับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย และพันจ่าเอก กิตติภูมิ สืบสาย นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยกิจกรรมนี้จะจัดให้ความรู้กับกลุ่มคนพิการต่อเนื่องอีก 1 ครั้ง…

กิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้