บสย. F.A. Center หนุนลงทุนธุรกิจเนอร์สซิ่งแคร์ผู้สูงอายุ


บสย. F.A. Center หนุนลงทุนธุรกิจเนอร์สซิ่งแคร์ผู้สูงอายุ บสย. F.A. Center หนุนลงทุนธุรกิจเนอร์สซิ่งแคร์ผู้สูงอายุ
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม “ลงทุนเนอร์ซิ่งแคร์ผู้สูงอายุให้ปัง รอด รวย” โดยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งระเทศไทย โดยมีวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข สมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย มาให้ความรู้ด้านข้อกำหนด การลงทุนและมูลค่าการลงทุนในธุรกิจเนอร์ซิ่งแคร์ผู้สูงอายุ และวิทยากรจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านการเงินและการเข้าถึงสินเชื่อ ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้