บสย. F.A. Center จับมือ SME D Bank อบรมค้าขายบน Line OA.


บสย. F.A. Center จับมือ SME D Bank อบรมค้าขายบน Line OA. บสย. F.A. Center จับมือ SME D Bank อบรมค้าขายบน Line OA.
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมอบรม “รวยง่าย ขายคล่อง ยอดปัง ด้วย Line OA” โดยมีนายปรีดี โรจน์ภิญโญ Line Certified Coach เป็นวิทยากรให้ความรู้และทดลองปฏิบัติวิธีการใช้ Line Official Account (Line OA) เป็นช่องทางการขายสินค้า โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้