บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย แนะเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก ในกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 6 จ.เชียงราย


บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย แนะเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก ในกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 6 จ.เชียงราย บสย. - มูลนิธิคนพิการไทย แนะเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก ในกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อเพื่อคนพิการ ครั้งที่ 6 จ.เชียงราย
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พระครูประดิษฐ์กรณีย์ เจ้าอาวาสวัดโป่งมอญ และนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย
เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ จ.เชียงราย ครั้งที่ 6 โดยมีนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน บสย. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมจับมือผู้ประกอบการลูกค้า บสย. คุณปริศนา คำขอด ประธาน บริษัท ฮัก ณ เชียงราย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสับปะรดนางแลแปรรูปแบรนด์ “ฮัก ณ เชียงราย” ร่วมแนะนำเทคนิคการขายสินค้าผ่าน Line ให้สนุก อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ วัดโป่งมอญ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2563 เพื่อกลุ่มคนพิการ

กิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้