บสย.ต้อนรับคณะผู้บริหาร ธปท. ในโอกาสรับฟังบทบาทการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)


บสย.ต้อนรับคณะผู้บริหาร ธปท. ในโอกาสรับฟังบทบาทการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) บสย.ต้อนรับคณะผู้บริหาร ธปท. ในโอกาสรับฟังบทบาทการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสย. นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บสย. นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คุณวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ คุณเขมสุดา เริงวรรณ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ และทีมผู้ตรวจสอบกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและรับฟังบทบาทการทำงานของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้