บสย. บรรยาย “เทคนิคขอสินเชื่อ SME”


บสย. บรรยาย “เทคนิคขอสินเชื่อ SME” บสย. บรรยาย “เทคนิคขอสินเชื่อ SME”

         นายคมสัน วันฒวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมบรรยายหัวข้อ “เทคนิคขอสินเชื่อ SME” ในโครงการสัมมนา “การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงเทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ประสบความสำเร็จ โดยนางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจาก SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมทั้งเข้ารับการปรึกษาเพิ่มเติม ณ บูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้