ธปท. เชิญ บสย. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ SMEs และปรับโครงสร้างหนี้


ธปท. เชิญ บสย. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ SMEs และปรับโครงสร้างหนี้ ธปท. เชิญ บสย. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ SMEs และปรับโครงสร้างหนี้
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และผู้บริหาร ทีมที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ร่วมประชุมกับนางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และทีมผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งทาง ธปท. เชิญผู้บริหาร บสย. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงการกำหนดแนวทางความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ SMEs และออกแบบมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ SMEs และลูกหนี้ Personal Loan รวมถึงการจัดทำเครื่องมือ Financial Health Check โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพื่อช่วยให้ SMEs สามารถฟื้นฟูกิจการ และปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆต่อไปได้ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้