บสย. จัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง เรือนจำกลางระยอง


บสย. จัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง เรือนจำกลางระยอง บสย. จัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง เรือนจำกลางระยอง
นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ร่วมเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวปราณี วงค์อำนวยกุล ผู้อํานวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร ร่วมให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม และนายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการ สำนักงานเขตภาคตะวันออก บสย. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมถอดบทเรียนผู้ประกอบการ นายวิชา ทองอิน ลูกค้า บสย. ร่วมเปิดเผยเรื่องราวชีวิต จากคนขับรถขนส่งสู่เจ้าของกิจการฟาร์มเห็ด จ.ระยอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่ใกล้พ้นโทษ ก้าวสู่อาชีพอิสระอย่างมั่นใจ ณ เรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2563 เพื่อกลุ่มผู้ต้องขัง

กิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้