บสย. จับมือ เทศบาลบางบัวทอง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ


บสย. จับมือ เทศบาลบางบัวทอง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ บสย. จับมือ เทศบาลบางบัวทอง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อคนพิการ
นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับแนวทางการจัดงานจากกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นต้นแบบ โดยมีนายธีรสุทธิ์ ธีร์วัฒนานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ประกอบการลูกค้า บสย. คุณทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน กรรมการผู้จัดการ บจก. สยาม ดีเสิร์ท ผลิตภัณฑ์ เฉาก๊วย แบรนด์ “เต็งหนึ่ง” เล่าประสบการณ์กว่าจะเป็น “เต็งหนึ่ง” ในวันนี้ และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มคนพิการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บางบัวทอง กว่า 100 คน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) ณ ศาลาการเปรียญวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้