บสย. ออกมาตรการ พักชำระค่าธรรมเนียม 6 เดือน ช่วย SMEs 11 จังหวัดภาคใต้


บสย. ออกมาตรการ พักชำระค่าธรรมเนียม 6 เดือน ช่วย SMEs 11 จังหวัดภาคใต้ บสย. ออกมาตรการ พักชำระค่าธรรมเนียม 6 เดือน ช่วย SMEs 11 จังหวัดภาคใต้

บสยเร่งเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs 11 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ออกมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 6 เดือน เปิดรับคำขอ 14 .. 2563 - 31 มกราคม 2564

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าจากกรณีพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs  ลูกค้า บสยจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนยืดพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันนาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

 

สำหรับลูกค้า บสยที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือการพักชำระค่าธรรมเนียม ระยะเวลา 6 เดือน จะต้องเป็นลูกค้า บสยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดชุมพร 2.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. จังหวัดกระบี่ 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช 5. จังหวัดตรัง 6. จังหวัดพัทลุง 7. จังหวัดสตูล 8. จังหวัดสงขลา 9. จังหวัดปัตตานี 10.จังหวัดยะลา 11.จังหวัดนราธิวาส 

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บสย.สำนักงานเขตภาคใต้จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอ หรือ ติดต่อ บสย. Call center 

โทร. 02 – 890-9999 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้