บสย. จัดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2563 สู่ทศวรรษที่ 3 บสย. สร้างชาติ กอบกู้ SMEs ไทย ค้ำประกันสินเชื่อ 30 ปี 1 ล้านล้าน


บสย. จัดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2563 สู่ทศวรรษที่ 3 บสย. สร้างชาติ กอบกู้ SMEs ไทย ค้ำประกันสินเชื่อ 30 ปี 1 ล้านล้าน บสย. จัดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2563 สู่ทศวรรษที่ 3 บสย. สร้างชาติ กอบกู้ SMEs ไทย ค้ำประกันสินเชื่อ 30 ปี 1 ล้านล้าน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 5/2563 (The 5th Town Hall Meeting) สู่ทศวรรษที่ 3 บสย. TCG New Look 2021 บสย. สร้างชาติ กอบกู้ SMEs ไทย ฉลองชัยปี ปี 2564 มอบของขวัญ ค้ำประกันสินเชื่อ 1 ล้านล้าน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ขึ้นกล่าวในเวทีการประชุมพนักงานทุกระดับ โดยหยิบยกประเด็นไฮไลท์ด้านผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2564 โดยด้านผลดำเนินงานจากการปฎิบัติภารกิจการ “ค้ำประกันสินเชื่อ” ของ บสย. นับว่าผลสำเร็จเกิดคาดจากการมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงาน บสย. ได้ช่วยกันอย่างเต็มกำลังในการช่วยพลิกฟื้น SMEs ให้พ้นจากวิกฤต และยังทุบสถิติเกินเป้าหมายทุกด้านในรอบ 29 ปี เป็น New Record ของ บสย. ทุกด้าน ทั้งด้านยอดการค้ำประกันสินเชื่อ จำนวนการออกหนังสืออนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ (LG) และการช่วยผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ให้สามารถพลิกฟื้นตนเองได้ต่อไป บสย. ช่วยให้ธุรกิจ SMEs รอดพ้นจากการถูกปิดกิจการมากกว่า 30,000 รายซึ่งเกิดผลต่อยอดไปถึงการรักษาการจ้างงาน และสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ยืดอายุธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต COVID-19
ดร.รักษ์ กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่เราเห็นคือภาคธุรกิจปิดกิจการ การตกงานที่มากสุดในรอบ 11 ปี กว่า 3 ล้านคน หนี้เสีย NPL เพิ่มขึ้น จากปี 5.6% ในปี 2562 เป็น 6.9% ในปี 2563 ภาคท่องเที่ยวกระอักภาคบริการเจ็บหนัก ภาคส่งออกหดตัว ขณะที่ตลาดหุ้นผันผวน ติดลบ 35% ดิ่งสุด 1,024 จุด ซึ่งผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ บสย. ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเต็มที่
จากการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วย SMEs เข้าถึงสินเชื่อและแหล่งทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆของ บสย. ส่งผลให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือ TCG New Record 2563 ได้แก่ วงเงินอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 140,000 ลบ. (เทียบปี 62 จำนวน 90,628 ล้านบาท ) จำนวนการอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ หรือ LG จำนวน 173,000 ฉบับ ( เทียบปี 2562 จำนวน 91,489) 3.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ จำนวน 166,000 ราย (เทียบปี 2562 จำนวน 88,216 ราย)
 
TCG New Look 2021 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน 2564
ปี 2564 เป็นปีที่มีความสำคัญกับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของ บสย. โดยได้กำหนดแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานแบบเชิงรุก รับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยนำองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและ Transform แบบเต็มรูปแบบ ภายใต้โจทย์มุ่งสู่นวัตกรรม และบริบทใหม่ บสย. การช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อ โดยในปี 2564 บสย. จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ด้วยยอดอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อสะสม สู่ 1 ล้านล้านบาท ภายใต้ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ปี 2564 พัฒนาศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็น นายธนาคารข้างถนน การจัดทำแผนความร่วมมือกับ Stakeholder ด้านกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ เจาะ SMEs กลุ่มเป้าหมายรายเซ็กเมนท์ (Segmentation) ได้แก่ SMEs –ทั่วไป SMEs กลุ่มเปราะบาง SMEs กลุ่ม Micro ฐานราก และกลุ่มอาชีพอิสระ และการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Nonbank รวมถึงการพัฒนากระบวนการ Lean Process มุ่งเน้นประสิทธิภาพการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อมากขึ้น จาก 200 Case เป็น 2,000 Case ต่อวัน เพิ่มการคัดกรองลูกค้าด้วย Credit Scoring พัฒนา Core guarantee system (CGS) ระบบ Core Banking ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในปี 2564
ทั้งนี้ภายในงานได้มอบรางวัลฝ่ายงานยอดเยี่ยม ดังนี้
รางวัลทีมความรู้ คู่คุณธรรม ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฝ่ายค่าประกันชดเชย ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ และฝ่ายกิจการสาขา 1
รางวัลทีมด้วยรัก และผูกพัน ยอดเยี่ยม ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานกลาง ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์
รางวัลสำนักเขตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(นครราชสีมา)
โดยได้ถ่ายทอดผ่านระบบ Google Meet ไปยังสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่ง และ บสย. F.A. Center ณ ห้องอบรม ชั้น 17ณ บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้