โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563


โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563

1. การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ
ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย. โดยการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสำคัญมีความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินและธุรกิจ และสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศ โดยนำความสามารถพิเศษ คุณค่าขององค์กร และความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรมาช่วยพัฒนา SMEs ในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน...

กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง

1.1 บสย. - มูลนิธิ ณภาฯ - กรมราชทัณฑ์ สานพลังจัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อผู้ต้องขัง (เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ)

นายดุลยวิทย์ อินทปันตี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายราเมศร์ เตชะบุญสม ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และนายกฤช กระแสทิพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ สานพลังจัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยมีนายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สอนการเรียนรู้วิธีการออมเงิน และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมแนะนำแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังชายที่กำลังจะได้รับอิสรภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

 


 

1.2 บสย. - มูลนิธิ ณภาฯ - กรมราชทัณฑ์ ผนึกกำลัง จัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 เพื่อผู้ต้องขัง (ทัณฑสถานหญิงกลาง)

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายราเมศร์ เตชะบุญสม ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และนางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ผนึกกำลังจัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2 ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมีนายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมแนะนำ เสริมแนวคิดในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่กำลังจะได้รับอิสรภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กทม. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

 

 
 

1.3 บสย. จับมือ เฮียนพ ไขเคล็ดลับขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ต่อวัน ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง (ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกรมราชทัณฑ์ สานพลังต่อเนื่อง เพื่อผู้ต้องขัง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวจันทร์จิรา พรมจีบ ผู้จัดการ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเคล็ดลับความสำเร็จขายหมูปิ้ง 1 แสนไม้ต่อวัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี

 


 

1.4 บสย. จับมือ เฮียนพ ไขเคล็ดลับขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ต่อวัน ในกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง (เรือนจำพิเศษธนบุรี)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกรมราชทัณฑ์ สานพลังต่อเนื่อง เพื่อผู้ต้องขัง จัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ครั้งที่ 3 - 4 โดยมีนางสาวจันทร์จิรา พรมจีบ ผู้จัดการ บสย. สำนักงานเขตนครหลวง ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การเคล็ดลับความสำเร็จขายหมูปิ้ง 1 แสนไม้ต่อวัน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี
 
 


1.5 บสย. X เฮียนพ แชร์ประสบการณ์จาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR “บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0” เพื่อผู้ต้องขัง (ทัณฑสถานหญิงธนบุรี)

นายวิรชาติ อินทร์กง ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฏหมาย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมกับมูลนิธิ ณภาฯ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และคุณกุสุสาลย์ นาคพรหม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรี ร่วมไขเคล็ดลับการขายหมูปิ้งเฮียนพวันละ 1 แสนไม้ ในจัดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 5 ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยมีนายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตนครหลวง ร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ผู้แทนจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำการออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ และผู้ประกอบการลูกค้า บสย. นายชวพจน์ ชูหิรัญ เจ้าของโรงงานหมูปิ้งของเฮียนพ ผลิตภัณฑ์เนื้อหมูแปรรูปแบรนด์ “หมูนุ่ม” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การจาก รปภ. สู่การขายหมูปิ้งวันละ 1 แสนไม้ และเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 
  1.6 บสย. จัดกิจกรรม CSR สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางระยอง)
นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อํานวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง ร่วมเปิดกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อผู้ต้องขัง ครั้งที่ 6 โดยมีนางสาวปราณี วงค์อำนวยกุล ผู้อํานวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร ร่วมให้กำลังใจผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรม และนายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการ สำนักงานเขตภาคตะวันออก บสย. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเงิน และเทคนิคการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมถอดบทเรียนผู้ประกอบการ นายวิชา ทองอิน ลูกค้า บสย. ร่วมเปิดเผยเรื่องราวชีวิต จากคนขับรถขนส่งสู่เจ้าของกิจการฟาร์มเห็ด จ.ระยอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ จากกองทุนการออกมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่ใกล้พ้นโทษ ก้าวสู่อาชีพอิสระอย่างมั่นใจ ณ เรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งสุดท้ายของปี 2563 เพื่อกลุ่มผู้ต้องขัง

 


 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้