บสย. เปิดระบบ TCG HRIS ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


บสย. เปิดระบบ TCG HRIS ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล บสย. เปิดระบบ TCG HRIS ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะกรรมการ ผู้บริหาร บสย. ร่วมเปิดระบบ Human Resources Information System: HRIS ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทำให้ HR ทำงานได้ง่ายขึ้น และพนักงานสามารถติดต่อ HR ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งพนักงานสามารถดูข้อมูลและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ข้อมูลประวัติการอบรมและผลการประเมิน ข้อมูลโครงสร้างองค์กรและฝ่ายงาน และสามารถทำรายการใบคำขอลางาน ปรับปรุงเวลาปฏิบัติ ขอเปลี่ยนเวลาทำงาน การเบิกค่าล่วงเวลา รวมถึงแผนการอบรม โดยจะเริ่มใช้ในปี 2564 นี้ ณ ห้องอบรม ชั้น 17 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้