บสย. ร่วมกับ เฮียนพ หมูนุ่ม แบ่งปันความสุข มอบข้าวเหนียว หมูปิ้ง ให้แก่ผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม


บสย. ร่วมกับ เฮียนพ หมูนุ่ม แบ่งปันความสุข มอบข้าวเหนียว หมูปิ้ง ให้แก่ผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม บสย. ร่วมกับ เฮียนพ หมูนุ่ม แบ่งปันความสุข มอบข้าวเหนียว หมูปิ้ง ให้แก่ผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม
นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร และนางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยนายชวพจน์ ชูหิรัญ (เฮียนพ หมูนุ่ม) มอบข้าวเหนียว หมูปิ้ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี เป็นตัวแทนนำไปมอบให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตภายในเรือนจำ
ซึ่งครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากกิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ที่ เฮียนพ ได้เข้าร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขัง และขอมอบความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีญาติมาเยี่ยม ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้