บสย.สำนักงานเขตนครหลวงกระตุ้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 และ MICRO4 กับสถาบันการเงินในพื้นที่


บสย.สำนักงานเขตนครหลวงกระตุ้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 และ MICRO4 กับสถาบันการเงินในพื้นที่ บสย.สำนักงานเขตนครหลวงกระตุ้นโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 และ MICRO4 กับสถาบันการเงินในพื้นที่

นายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตนครหลวง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักงานเขตนครหลวง ชี้แจงโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างชาติ (PGS 9) วงเงิน 150,000 ล้านบาทและโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Micro ต้องชนะ (Micro 4) วงเงิน 25,000        ล้านบาท ให้แก่บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ รวมถึงวิธีการจัดทำเอกสารในการใช้บริการ บสยเพื่อกระตุ้นการใช้บริการโครงการ PGS9 และ MICRO4 ไทยสู้ภัยโควิด  ห้องประชุมบสยสำนักงานเขตนครหลวง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้