บสย. คว้ารางวัลเกียรติยศ “สถาบันการเงินแห่งปี 2563” จากเครือดอกเบี้ย


บสย. คว้ารางวัลเกียรติยศ “สถาบันการเงินแห่งปี 2563” จากเครือดอกเบี้ย บสย. คว้ารางวัลเกียรติยศ “สถาบันการเงินแห่งปี 2563” จากเครือดอกเบี้ย

บสยคว้ารางวัลเกียรติยศ

สถาบันการเงินแห่งปี 2563” จากเครือดอกเบี้ย

สื่อสิ่งพิมพ์ “เครือดอกเบี้ย” ซึ่งประกอบด้วย นิตยสาร “ดอกเบี้ย” หนังสือพิมพ์ “ดอกเบี้ยธุรกิจ” และรายการวิทยุเซียนเศรษฐกิจ” ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Bank of the Year 2020 หรือ สถาบันการเงินแห่งปี 2563   แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หรือ Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) หลังจากได้มีการพิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ตลอดปี 2563  “บสย.” ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ในการร่วมต่อสู้วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

โดย บสยสามารถสร้างผลการดำเนินงานยอดค้ำประกันสินเชื่อทุบสถิติ  5 เดือน (..-..) 100,000 ล้านบาท และผลงานค้ำประกันสินเชื่อปี 2563 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 28 ปี จำนวน 166,419 ราย วงเงิน 141,888.89 ล้านบาท (เฉลี่ย 0.85 ล้านบาท/รายยอดค้ำประกันเพิ่มขึ้น 57% เทียบกับปี 2562 สูงกว่าเป้าหมาย 41.2% จากเป้าที่วางไว้100,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดสินเชื่อใหม่ในระบบกว่า 162,000 ล้านบาท 

ด้านการบริหารจัดการภายในโดย บสยมีการปรับกระบวนการทำงานที่ส่งผลทำให้กระบวนการในการอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อเร็วขึ้น จากเฉลี่ยวันละ 500 ฉบับ เป็นวันละ 2,000 ฉบับ การออกมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันนานสูงสุด 12 เดือน มาตรการขยายเวลาการค้ำประกันในโครงการ PGS5 - PGS7 นานสูงสุด 5 ปี และโครงการประกันสินเชื่อ “บสย.SMEs สร้างไทย” โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 10 ปี โดยยังได้พัฒนาเครื่องมือ Financial Health Check ซึ่งเป็น Credit Scoring ให้ SMEs สามารถตรวจสอบสุขภาพทางการเงินได้ด้วยตัวเอง และการยกระดับคลินิกหมอหนี้” จัดตั้งเป็น ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) เพื่อการยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs “จากนายประกันสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน” 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสยกล่าวถึงรางวัลเกียรติยศนี้ว่า “ในปี 2563 บสยผนึกกำลังร่วมแรงกันออกแบบผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ธุรกิจรายย่อย รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระ เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุม เราปรับกระบวนการทำงาน เร่งหารือ ทำความเข้าใจกับพันธมิตร ระหว่างนั้น มีการพัฒนาทักษะต่าง  ของเพื่อนพนักงานอย่างไม่หยุดตลอดปี ทุกคนทุกระดับเข้ารับการอบรมเพื่อก้าวให้ทันโลก นำหน้าการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดของ SMEs ในภาวะวิกฤตอย่างแท้จริง วันนี้ เรารู้สึกขอบคุณและภาคภูมิใจที่มีคนเห็นความตั้งใจทุ่มเทของพวกเราที่จะเป็นเครื่องจักรหลักในการพยุงเศรษฐกิจของประเทศ” 

สำหรับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ เครือดอกเบี้ยระบุว่า แม้ บสยจะไม่ได้เป็นธนาคารตามชื่อรางวัล โดยเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ที่ไม่ใช่ธนาคาร แต่ก็ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ที่มีบทบาทในฐานะผู้เติมเต็มช่องว่างทางการเงิน ลดปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ที่มีหลักประกันไม่พอ นับเป็นการเกื้อหนุนภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจไม่แพ้ธนาคาร จึงได้ขยายนิยาม Bank หรือธนาคาร ให้ครอบคลุมถึง บสยด้วย สอดคล้องกับที่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ได้บอกถึงภารกิจของ บสยเหมือนเป็น “นายธนาคารข้างถนน” ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้