บสย. ร่วม MOU สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม


บสย. ร่วม MOU สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม บสย. ร่วม MOU สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจำนวน 18 หน่วยงาน โดยมีนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักพัฒนาองค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้แทน บสยร่วมพิธีลงนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพทุกฝ่าย พร้อมทั้งนางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเขตนครหลวง ร่วมออกบูธแนะนำบริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้