บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 มอบรถพยาบาล รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา


บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 มอบรถพยาบาล รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 มอบรถพยาบาล รพ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บสย. ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ นายบัณฑิต อนันตมงคล นายสมศักดิ์ วรวิจักษ์ และดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ร่วมมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและบรรเทาการขาดรถพยาบาลฉุกเฉินในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลด่านขุดทดเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ นอกจากให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดแล้ว ยังให้บริการครอบคลุมอำเภอใกล้เคียง ซึ่งไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด และแพทย์หญิงต้องตา ชนยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บสย. ยังมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 50,000 บาท ให้กับ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย จ.นครราชสีมา ในโอกาสที่ บสย. ก้าวสู่ปีที่ 30 ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564


 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้