การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564


การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564
ด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร  โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม หนังสือสอบมอบฉันทะ และเอกสารอื่นๆ ผ่านทางระบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่าน QR Code ที่ปรากฎด้านบน

         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2890-9866, 0-2890-9961 โทรสาร  0-2890-9900 e-mail: sist@tcg.or.th และ chantanee@tcg.or.th

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้