บสย. ชี้สัญญาณดี “ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู” ตัวเร่งฟื้นเศรษฐกิจ 18 พ.ค. อนุมัติค้ำแล้ว 2,840 ล้านบาท 2,260 ฉบับ


บสย. ชี้สัญญาณดี “ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู” ตัวเร่งฟื้นเศรษฐกิจ    18 พ.ค. อนุมัติค้ำแล้ว 2,840 ล้านบาท 2,260 ฉบับ บสย. ชี้สัญญาณดี “ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู” ตัวเร่งฟื้นเศรษฐกิจ    18 พ.ค. อนุมัติค้ำแล้ว 2,840 ล้านบาท 2,260 ฉบับ

บสยปูพรมค้ำฯ “สินเชื่อฟื้นฟู” กระแสดี ดอกต่ำ ค้ำทุกเคส  นำร่อง 5 สถาบันการเงินพันธมิตร ยอดอนุมัติค้ำฯ  18 ..  2,840 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจเดินหน้าต่อเนื่อง 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ตาม ...สินเชื่อฟื้นฟู-พักทรัพย์-พักหนี้ ตั้งแต่ 26 เม..- 18 .. 2564 อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 2,840 ล้านบาท อนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) จำนวน 2,260 ฉบับ  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชนวงเงินค้ำประกันเฉลี่ยต่อราย 1.25 ล้านบาท          

โดยประเภทธุรกิจที่มีการค้ำประกันจำนวนมากราย ได้แก่ 1.การบริการ 2.การผลิตสินค้าและการค้าอื่น            3.การเกษตรกรรม 

นับเป็นสัญญาณที่ดีของโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งเริ่มมีการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ โดย บสยทำหน้าที่เป็นหลักประกัน ให้ผู้ประกอบการ พร้อมเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในขณะนี้คืออัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งคาดว่าภาพรวมการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งมีจำนวนธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ส่งคำขอมายัง บสยค้ำประกันมากขึ้น 

โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เริ่มคิกออฟโครงการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือค้ำประกันเงินกู้ แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ให้มีสภาพคล่อง หรือมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ บสยเป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากธนาคารมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู เฟสแรกจำนวน 100,000 ล้านบาท 

คาดว่าจะมีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจใช้บริการมากขึ้น ด้วยจุดเด่นของโครงการสินเชื่อฟื้นฟู อัตราดอกเบี้ยต่ำสามารถใช้ บสยค้ำประกันสินเชื่อได้ทุกเคส และยังเปิดกว้างขยายขอบเขตการค้ำประกันสินเชื่อมากกว่าปกติ จากกลุ่ม SMEs เป็นผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และครอบคลุมขนาดใหญ่ที่ขอสินเชื่อจากธนาคารและผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกเคสที่มีเอกสารครบถ้วนที่ส่งมายังบสยจะได้รับการค้ำประกันสินเชื่อทั้งหมด  

นอกจากนี้ บสยยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการภายใน เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบปฎิบัติการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อรองรับปริมาณคำขอค้ำประกันสินเชื่อที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพันธมิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติค้ำประกันที่รวดเร็ว รวมทั้งได้เร่งประชาสัมพันธ์ “บสยค้ำทุกเคส” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติและขั้นตอนการเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูและการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูจาก บสยให้เข้าถึงผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

นอกจากนี้ บสยได้เปิดช่องทางติดต่อ Call Center 02-890-9999  รวมทั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F. A. Center โทร. 065-507-8999  Line @doctor.tcg  เว็บไซต์ www.tcg.or.thและสำนักงานเขต บสยทั้ง 11 แห่ง เพื่อขอรับคำแนะนำการเข้าถึงแหล่งทุนและโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูได้ทุกวันในเวลาทำการ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้