บสย. ลุยค้ำฯ สุดตัว อนุมัติค้ำฯ สินเชื่อพุ่ง 103,000 ล้านบาท


บสย. ลุยค้ำฯ สุดตัว อนุมัติค้ำฯ สินเชื่อพุ่ง 103,000 ล้านบาท บสย. ลุยค้ำฯ สุดตัว อนุมัติค้ำฯ สินเชื่อพุ่ง 103,000 ล้านบาท

บสยแรงไม่ตก ลุยค้ำฯ สุดตัว เร่งผลักดันสินเชื่อต่อลมหายใจธุรกิจ อนุมัติค้ำฯ แล้ว 103,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการ 107,000 ราย 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผยผลดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ..-25 มิ.. 2564 ว่า ได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวมทุกโครงการ จำนวน 103,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 107,000 ราย ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูจำนวน 35,000 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 9  จำนวนกว่า 50,000 ล้านบาท โครงการค้ำประกันสินเชื่อไมโคร 4  และโครงการอื่นๆ จำนวน 6,900 ล้านบาท 

สำหรับผลดำเนินงานโครงการค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู ขณะนี้มีสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ 23 ธนาคาร  อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ จำนวน 35,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 12,300 ราย อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 1,600 ล้านบาท โดย 5 อันดับกลุ่มธุรกิจที่ บสย.ค้ำสูงสุด ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการ 2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3.การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 4.ธุรกิจยานยนต์  และ 5 ธุรกิจพักแรม 

นอกจากนี้ บสยยังมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อบรรเทาภาระการผ่อนชำระ สำหรับลูกหนี้ทั่วไป ได้แก่ มาตรการผ่อนชำระน้อยตามความสามารถจริง  มาตรการดอกเบี้ยต่ำเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ ชำระค่างวดเงินต้น และ กลุ่มลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหา โดยลดจำนวนเงินค่างวด พักชำระหนี้ ระยะเวลา 6 เดือน  

ทั้งนี้ยังได้เปิดให้บริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center) เมื่อเดือนกันยายน 2563  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารSME D Bank ถนนพหลโยธิน เพื่อเป็นศูนย์กลางที่ปรึกษาทางการเงิน แก้ไขหนี้ แนะนำการเข้าถึงสินเชื่อ การให้ความรู้ด้านการเงินกับเอสเอ็มอี โดยมีผู้ประกอบธุรกิจขอรับการปรึกษาแล้วกว่า 5,300 ราย ประกอบด้วย ขอรับคำปรึกษาจำนวน  2,613 ราย และร่วมโครงการฝึกอบรม  จำนวน 2,687 ราย  ในจำนวนนี้เป็นการขอรับการปรึกษาแบบเชิงลึกประมาณ 1,000 ราย  โดยขอรับคำปรึกษาสูงสุด 3 เรื่อง คือ 1.ขอสินเชื่อ 695 ราย สัดส่วน 69.5% 2. ปรับโครงสร้างหนี้178 ราย สัดส่วน 17.8% และ 3.เพื่อพัฒนาธุรกิจ 127 ราย สัดส่วน 12.7%

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้