บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) แจ้งพนักงานสำนักงานเขตนครหลวง Work from Home อย่างเต็มประสิทธิภาพ (100%)


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  แจ้งพนักงานสำนักงานเขตนครหลวง Work from Home อย่างเต็มประสิทธิภาพ (100%) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  แจ้งพนักงานสำนักงานเขตนครหลวง Work from Home อย่างเต็มประสิทธิภาพ (100%)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศแจ้งพนักงาน สำนักงานเขตนครหลวง
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 (ชั้น 1) ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างเต็มประสิทธิภาพ (100%) ตั้งแต่วันที่
1 – 30 กันยายน 2564
เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ของหน่วยงานทางการ
ทั้งนี้ สำนักงานเขตนครหลวง ยังเปิดดำเนินการและสามารถให้บริการลูกค้าหรือผู้ติดต่ออย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ โดยลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ สามารถติดต่อสำนักงานเขตนครหลวง ได้ในเวลาทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-1889-2235 (คุณมนตรี) / 09-3134-2277
(คุณจันทร์จิรา) / 09-3134-3553 (คุณทัศนีย์) หรือ Call Center หมายเลข 02-890-9999
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้