บสย. ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ


บสย. ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บสย. ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

สหประชาชาติ (UN) กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) 


"บสย
ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ"

#บสย

#anticorruptionday

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้