บสย. ทุบสถิติค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2564 พุ่ง 240,000 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดทุกมิติ ช่วย SMEs มากกว่า207,000 ราย


บสย. ทุบสถิติค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2564 พุ่ง 240,000 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดทุกมิติ ช่วย SMEs มากกว่า207,000 ราย บสย. ทุบสถิติค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2564 พุ่ง 240,000 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดดทุกมิติ ช่วย SMEs มากกว่า207,000 ราย

บสยสร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2564 เติบโตทุกมิติ ทั้งยอดอนุมัติค้ำประกัน หนังสือค้ำประกันสินเชื่อ  และจำนวนผู้ประกอบการSMEs ที่เข้าถึงสินเชื่อ 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าในปี 2564 บสยประสบผลสำเร็จการดำเนินด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน  ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทการ “ค้ำประกันสินเชื่อ” โดยคาดว่า

ผลดำเนินงาน บสย สิ้นสุดปี 2564 จะมีการเติบโตในทุกมิติ  คาดว่าจะปิดยอดค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า  240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย.

โดยผลการดำเนินงาน บสย 13 .. 2564 มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 234,992  ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการSMEs 207,537 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) 224,104 ฉบับ 

โดยมีโครงการที่โดดเด่น 3 โครงการได้แก่  1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อตาม ..สินเชื่อฟื้นฟู วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 124,912 ล้านบาท 2.โครงการ PGS-9  วงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 78,799 ล้านบาท และ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro 4 วงเงิน 19,257 ล้านบาท  แบ่งเป็นวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ..สินเชื่อฟื้นฟู และโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสยดังนี้คือ    

1. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตาม ...สินเชื่อฟื้นฟู เฟส 1-2 คิดเป็นสัดส่วน 53.2%

ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 124,912 ล้านบาท อนุมัติ LG  39,380 ฉบับ

จำนวนลูกค้า 36,776 ราย

เกิดสินเชื่อจากการค้ำประกัน 127,310 ล้านบาท

วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อราย 3.17 ล้านบาทต่อฉบับ

เกิดการจ้างงานรวม 1,206,367 ราย 

เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวม 515,885 ล้านบาท  

ธุรกิจที่มีการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดภายใต้โครงการ  3 ลำดับ ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการ 28% 

                2.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 10%  3. ธุรกิจยานยนต์ 9% 

   

2. โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสยคิดเป็นสัดส่วน 46.8% ประกอบด้วยโครงการ PGS-9 โครงการไมโครและโครงการอื่นๆ 

ยอดอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า  110,080 ล้านบาท  อนุมัติ LG 184,724 ฉบับ   

          จำนวนลูกค้า 176,525 ราย

วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยต่อราย 0.60 ล้านบาทต่อฉบับ

เกิดสินเชื่อจากการค้ำประกัน 122,038 ล้านบาท

เกิดการจ้างงานรวม 1,320,732 ราย 

เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  454,634 ล้านบาท 

ธุรกิจที่มีการค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการ 29% 2.ธุรกิจการผลิตสินค้าและ

   การค้าอื่นๆ 16%  3. เกษตรกรรม 10% 

นางวสุกานต์ กล่าวว่า สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องนับตั้งแต่

ปี 2563-2564 เป็นต้นมา ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้  ต้องปิดกิจการเป็นจำนวนมาก โดย บสยได้ทำพันธกิจสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มบทบาทการเป็นเพื่อนคู่คิดให้ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาด้านเงินทุน สภาพคล่อง 

โดยใช้ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย.F.A. Center  ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ฟรีบริการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาทางการเงิน  ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ พัฒนาธุรกิจ และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ  

และ บสยยังได้ร่วมให้คำปรึกษาในโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน ที่ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ขอใช้บริการลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาทางการเงิน  ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ พัฒนาธุรกิจ และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมกว่า 7,238 ราย  โดยยังได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินในโครงการจับคู่กู้เงิน ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงิน ในพื้นที่EEC เพื่อร่วมฟื้นเศรษฐกิจผ่านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย กลุ่มนำเข้า-ส่งออก และกลุ่ม S-curve

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้