ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19


ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19 ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 

พบพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID -19” โดยพนักงาน

ผู้ติดเชื้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นหลัก ตามประกาศมาตรการที่ บสยกำหนดไว้  

ทั้งนี้ ได้ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.พนักงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 ได้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

2.มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานที่ทำงานของ บสย

2.1มีการกำหนดให้พนักงานสลับเข้าปฏิบัติงาน (Bubble Team) โดยแบ่งออกเป็น 2 ทีม สลับหมุนเวียนตามระยะเวลาที่กำหนด 

2.2พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใน บสยต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโรค COVID – 19 Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และตรวจซ้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.3ให้พนักงานรายงานตนเองกรณีเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) / ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่ทราบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและทันกาล   

3.ดำเนินมาตรการตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 

4.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้