ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19


ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19 ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 พบว่ามีพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID -19”  
โดยพนักงานผู้ติดเชื้อได้เข้ามาปฏิบัติงานที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565 โดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า/ผู้มาติดต่อ

ทั้งนี้ ได้ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. พนักงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2. แจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตฯ ซึ่งถือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อ COVID – 19 อย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งแยกตัวเองออกจากคนอื่นและเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย  
3. งดเข้าพื้นที่สำนักงานเขตฯ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22-24 มกราคม 2565 เพื่อดำเนินมาตรการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำความสะอาด Deep Cleaning ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ในวันที่ 
22 มกราคม 2565 
4. ปิดสำนักงานเขตฯ ชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-3131-7474 (ผู้จัดการสำนักงานเขต), 08-1885-3534 (ผู้ช่วยผู้จัดการเขตงานพัฒนาธุรกิจ) หรือ Call Center 02–890-9999 
5. สำนักงานเขตฯ จะเปิดให้บริการปกติในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 โดยให้พนักงานที่ไม่มีความเสี่ยง (Bubble Team) เข้ามาปฎิบัติงานทดแทน 
6. รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้