บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565


บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 บสย. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย กรรมการ บสย. และผู้บริหารระดับสูง โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสย. สำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้