ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19


ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19 ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 พบพนักงานจำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID -19” โดยพนักงานผู้ติดเชื้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นหลัก ตามประกาศมาตรการที่ บสย. กำหนดไว้
ทั้งนี้ ได้ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
 
1. พนักงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 ได้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

2. มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานที่ทำงานของ บสย.
2.1 มีการกำหนดให้พนักงานสลับเข้าปฏิบัติงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
2.2 พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใน บสย. ต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโรค COVID – 19 Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และตรวจซ้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
2.3 ให้พนักงานรายงานตนเองกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้ติดเชื้อ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและทันกาล

3. ดำเนินมาตรการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

4. รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้