ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19


ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19 ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 2 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 พบว่ามีพนักงานจำนวน 2 ราย ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID - 19” โดยพนักงานผู้ติดเชื้อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ พนักงานรายที่ 1  สำนักงานใหญ่ ชั้น 16 ปฏิบัติงานจากที่บ้านเป็นหลัก และรายที่ 2 (Outsource) สำนักงานใหญ่ ชั้น 16 เข้ามาปฏิบัติงานครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  29  เมษายน 2565

ทั้งนี้ ได้ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. พนักงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 รายที่ 1 และ 2 ได้เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด   

2. มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานที่ทำงานของ บสย

2.1 มีการกำหนดให้พนักงานสลับเข้าปฏิบัติงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด  

2.2 พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใน บสยต้องตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโรค COVID – 19 Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน และตรวจซ้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

2.3 ให้พนักงานรายงานตนเองกรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ผู้ติดเชื้อ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและทันกาล   

3. ดำเนินมาตรการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยทำความสะอาด Deep Cleaning ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบสยสำนักงานใหญ่ ชั้น 16  ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และงดใช้พื้นที่ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน –2 พฤษภาคม 2565

4.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้