บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564


บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 บสย.รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง ตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ) และ กรรมการ ป.ป.ช. (พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ บสย. ได้รับต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยครั้งที่ 8 ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และครั้งที่ 10 ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้