บสย. มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา


บสย. มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา บสย. มอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จึงได้จัดส่งถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

ในการนี้จึงได้มอบหมายให้ นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคกลาง ฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมทีมงาน เป็นผู้แทน บสยมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับนางปิลันธนา วสุรัตน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ .พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ของ บสย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ .พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้