บสย. ชี้ 5 เทรนด์ ทางรอด SMEs ไทย


บสย.  ชี้ 5 เทรนด์ ทางรอด SMEs ไทย บสย.  ชี้ 5 เทรนด์ ทางรอด SMEs ไทย

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนาท้าชน Perfect Storm ทางรอดเศรษฐกิจไทย” หัวข้อ “Thailand New Chapter 2023” 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง แนวคิด ร่วมกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ  นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน

ร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อทิศทางการฟื้นฟูทางรอดเศรษฐกิจไทย และแนวทางการรับมือกับวิกฤต  โดยระบุถึง ความท้าทายและปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องระวังคือ “สภาพคล่อง” ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยผู้ประกอบการSMEs เข้าถึงสินเชื่อผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ ของ บสยเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 

โดยมองว่า 5 เทรนด์ หรือ FIVE D MAGA TRENDS สำหรับ SMEs  ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ 

▪️1.Digital & Financial Literacy การเพิ่มความรู้ทางการเงินและด้านเทคโนโลยี Digital  

▪️2.ก้าวสู่ Digital Wallet  

▪️3.Digital Lending ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งด้านการให้บริการขอสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 

▪️4.Digital Credit Guarantee การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าถึงสินเชื่อ โดย บสยช่วยค้ำประกัน  และ 

▪️5. D ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจอย่างสมดุล เพื่อเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้  BCG Model นอกจากนี้ บสยยังช่วยส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ และการดำเนินธุรกิจ ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center อีกด้วย  

ทั้งนี้ ในงานสัมมนา มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยท้าชน Perfect Storm นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาส – ทางรอด เศรษฐกิจไทย” และ นายเศรษฐา ทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชนร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “จับทิศเศรษฐกิจ-สังคมไทย ในพายุวิกฤต” จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้