​กรรมการ บสย. และ IAM เยี่ยมชม บสย. F.A. Center


​กรรมการ บสย. และ IAM เยี่ยมชม บสย. F.A. Center ​กรรมการ บสย. และ IAM เยี่ยมชม บสย. F.A. Center
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การต้อนรับ นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ บสย. และประธานบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (Islamic Bank Asset Management Ltd : IAM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร IAM ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center พร้อมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ (Synergy) 
ระหว่างหน่วยงาน ณ บสย. F.A. Center  ชั้น 1 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้