​บสย. ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี


​บสย. ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี ​บสย. ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย อุบลราชธานี
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จัดส่งถุงยังชีพ จำนวน 300 ชุด โดยนายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นตัวแทนส่งมอบ ให้แก่นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคลังจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยกิจกรรมส่งมอบถุงยังชีพเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR พื้นที่ชุมชนสำคัญของ บสย. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้