บสย. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมทัวร์นกขมิ้น “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างฝ่ายงาน” ครั้งที่ 3


บสย. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมทัวร์นกขมิ้น “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างฝ่ายงาน” ครั้งที่ 3 บสย. ขึ้นเหนือ จัดกิจกรรมทัวร์นกขมิ้น “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างฝ่ายงาน” ครั้งที่ 3
นายพุฒินันท์ ทองลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด (บสย.) พร้อมด้วยนายกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ทีมงานฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ และฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ขึ้นภาคเหนือ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมทัวร์นกขมิ้น “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างฝ่ายงาน” ครั้งที่ 3/2565 เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ และงานหลังค้ำประกันสินเชื่อ Knowledge Management (KM) เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดกระบวนการทำงานภายใน ลดปัญหาและขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการทำงานแบบ Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs โดยมีนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 และทีมงาน ให้การต้นรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้