บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคเหนือเข้าถึงแหล่งเงินทุน


บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคเหนือเข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคเหนือเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด (บสย.) พร้อมด้วย นายพุฒินันท์ ทองลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ และ นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน และทีมงาน จัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้ำประกันของแต่ละโครงการฯ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ที่ทาง บสย. ให้การช่วยเหลือค้ำประกันสืนเชื่อในด้านการขยายธุรกิจ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้