MD บสย. ร่วมเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2


MD บสย. ร่วมเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2 MD บสย. ร่วมเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงานเสวนา SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2 “เปิดโผโค้งสุดท้ายของปี บนความท้าทายที่ SMEs ต้องเผชิญ” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ True Space โดยหัวข้อที่ผู้บริหารร่วมเสวนาคือFinance & Credit Guarantee เรื่องที่ SMEs ต้องรู้ 

▪️ผู้บริหารพูดถึงบทบาทของ บสยว่า 1. บทบาทด้านการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่ต้องไปหาหลักทรัพย์มาค้ำฯ โดยนำหนังสือค้ำประกันของ บสยมาเป็นหลักทรัพย์ และ 2. บทบาทด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยปัจจุบัน บสยมีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย.  F.A. Center ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะคอยแต่งตัวให้ SMEs ก่อนจะเข้าถึงแหล่งทุน และปัจจุบัน SMEs บางครั้งก็อาจต้องหาพันธมิตรใหม่  เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง

▪️ทั้งนี้ ภายใต้บทบาทของ บสยนี้ จะต้องมากับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บสยได้ทำการ Rebranding หรือปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่เพื่อให้ 1. ภาพจำของ บสยต้องชัดเจนขึ้น 2. SMEs ที่มีความหลากหลายเจเนอเรชั่น ทำให้ บสยต้องปรับและหาสิ่งใหม่  มาตอบสนองกับความหลากหลายนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่  ด้วยเช่นกัน และ 3. บสยปรับให้สอดรับกับกระแสของดิจิทัล 

▪️นายสิทธิกร กล่าวถึงสถานการณ์ของ SMEs ว่าปัจจุบัน SMEs ไทยมีประมาณ 3 ล้านราย แต่ที่เข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินมีเพียง 23% ที่เหลือยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของ บสยที่จะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงแหล่งทุน 

ด้วย 5 เมกะเทรนด์ หรือ 5D ที่ บสยจะนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หลัก และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการSMEs คือ 

1. Digital & Financial Literacy คือ การให้ความรู้ทางการเงิน หนึ่งในบทบาทและภารกิจสำคัญของ บสยเติมความรู้ใหม่ๆ รอบด้าน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ด้านดิจิทัลที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้เหล่านี้กำลังเป็นที่ต้องการในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ที่ต้องการสร้างฐานธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล แต่ยังขาดองค์ความรู้ทางการเงิน ซึ่ง บสย. F.A. Center จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความรู้ ในเรื่องทุนที่เป็น 3 ปัจจัยหลักการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ 1. ต้นทุนที่แท้จริง 2.กำไร-ขาดทุน 3. เข้าใจและรู้ปัญหาที่แท้จริงที่มาของการ “ขาดทุน” ว่าเกิดจากอะไร

2. Digital Wallet ที่มาแรงและเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เป็นโมเดลและแพลตฟอร์มที่รัฐบาลนำร่องที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลการจับจ่ายที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้กับภาคประชาชน และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ การโอนเงิน จ่ายเงินผ่าน Wallet ถือเป็น Auto Pilot ที่ต่อยอดการทำธุรกรรมอื่นๆ ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SMEs โดยนำ DATA มาวิเคราะห์กำไร-ขาดทุนได้

3. Digital Lending การเข้าถึงเงินทุน หรือ Funding ผ่านระบบดิจิทัล ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้าสู่ E-market Place บนแพลตฟอร์มต่าง  ซึ่งเบื้องหลังของแพลตฟอร์มเหล่านี้คือ ธนาคาร ผลดีคือ ผู้ที่ทำธุรกิจจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเหมาะสม ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ และ บสยกำลังวางตัวเองให้เป็น Funding Gateway เมื่อSMEs เข้ามาหาที่ บสยเราจะทำหน้าที่แต่งตัวให้ SMEs เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

4. Digital Credit Guarantee การค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นบทบาทหลักของ บสยด้วยปัจจุบัน SMEs มีความหลากหลายเจเนอเรชั่น เช่น สตาร์ทอัพ ที่อาจยังไม่เข้าใจเรื่องของการขอสินเชื่อว่าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งมีจำนวนมากที่นำสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต มาหมุนในการทำธุรกิจ บสยต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการใหม่ และนำพาไปสู่การขอสินเชื่อที่ถูกต้อง และหาทางออกที่เหมาะสมเมื่อธุรกิจเริ่มมีปัญหา

5. D ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่ Net Zero ภายใต้ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่า โลกของการทำธุรกิจในปัจจุบันมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม SMEs ต้องปรับตัว การรักษาทรัพยากร การลดคาร์บอนเครดิต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สอดคล้องกับผู้บริโภคที่แสวงหาสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น SMEs ต้องหาที่ปรึกษา ซึ่ง บสยพร้อมเป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินให้กับภาคธุรกิจ ที่กำลังก้าวสู่ธุรกิจสีเขียว สามารถให้คำแนะนำ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจสีเขียวควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรสู่ BCG Model

บสยเชื่อว่าทั้ง 5D เป็นการแก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs เพราะในโลกยุคใหม่ ปฎิเสธและหนีไม่พ้นกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่น การปรับตัวและความเข้าใจทางด้านการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญ บสยพยายามใส่มุมมองใหม่  ให้ SMEs พร้อมนำพาไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อที่ถูกต้อง  True Space ชั้น 4 อาคาร CenterPoint of Siam Square เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้