รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน


รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน
นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ รักษาการผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายประจบ ประทีปสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน พร้อมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้กลยุทธ์ TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Platform และรับทราบผลดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ การช่วยเหลือลูกหนี้ รวมถึงแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้าย พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปัญหา-อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข โดยมีนายสุทธิเดช ช่วยคล้าย ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน และทีมงานให้การต้อนรับ ณ บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
 
ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร บสย. ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสย. นายสำเริง จันทร์แจ่มหล้า และ นางมาดา จันทร์แจ่มหล้า ผู้บริหาร บริษัท โชคมาดา จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อบริโภค เพื่อสร้างความสัมพันธ์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะความต้องการของลูกค้า บสย. และกระตุ้นการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. ฟื้นฟู ระยะที่ 2

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้