บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคใต้เข้าถึงแหล่งทุน


บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคใต้เข้าถึงแหล่งทุน บสย. จัดประชุมระดมความคิดร่วมกับสถาบันการเงิน ช่วย SMEs ภาคใต้เข้าถึงแหล่งทุน

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายสุวัชรชัย เกศทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ และ นายประเสริฐกองวัฒนากูล ผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง และทีมงาน จัดประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสยร่วมกับผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 7 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารออมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของบสยต่อไป พร้อมทั้งได้อธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค้ำประกันของแต่ละโครงการฯ 

พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ SMEs ที่ บสยให้การช่วยเหลือค้ำประกันสินเชื่อในด้านการขยายธุรกิจเพื่อนำข้อเสนอแนะความต้องการของลูกค้า บสยมาพัฒนาโครงการค้ำประกันสินเชื่อต่อไป  โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ สงขลา เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้