บสย. F.A. Center ยกทีมหมอหนี้สัญจร เสริมแกร่ง SMEs ภาคกลาง


บสย. F.A. Center ยกทีมหมอหนี้สัญจร เสริมแกร่ง SMEs ภาคกลาง บสย. F.A. Center ยกทีมหมอหนี้สัญจร เสริมแกร่ง SMEs ภาคกลาง

นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ รักษาการผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ครั้งที่ 8 โดยมีนางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ และนางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก บสย. F.A. Center และทีมหมอหนี้ บสยสำนักงานเขตภาคกลาง ร่วมให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยมีบสยค้ำประกัน การแก้ไขปัญหาหนี้ และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ “บสยพร้อมช่วย” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จัดโดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ร่วมกับสำนักงานเขตภาคกลาง  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้