บสย. F.A. Center จับมือ SCG Logistics เติมความรู้ "การวางแผนทางการเงิน" ให้ SMEs Logistics


บสย. F.A. Center จับมือ SCG Logistics เติมความรู้ บสย. F.A. Center จับมือ SCG Logistics เติมความรู้

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนทางการเงินของ SMEs” โดยมีนายศิริ พฤกษ์ภัทรานนต์ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงานบริหารคู่ธุรกิจ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCG Logistics Management) ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทนิติบุคคล กลุ่ม Logistics คู่ค้าของ SCG Logistics Management ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บสย. F.A. Center และSCG Logistics Management จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Logistics ให้มีความรู้การวางแผนทางการเงินและเพิ่มทักษะในการบริหารการเงินในภาวะวิกฤตได้ โดยได้จัดบรรยายผ่านระบบออนไลน์Microsoft Teams เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้