บสย. จัดกิจกรรม Productivity Improvement Day ปี 2565 “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง”


บสย. จัดกิจกรรม Productivity Improvement Day ปี 2565  “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง” บสย. จัดกิจกรรม Productivity Improvement Day ปี 2565  “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง”

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน รักษาการผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ และนางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ รักษาการผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำการนำเสนอผงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในกิจกรรม “Productivity Improvement Day” ประจำปี 2565 

โดยในปีนี้ได้มีการนำเสนอผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน จำนวน 17 ผลงาน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความรู้และความสามารถของบุคลากร บสยซึ่งเป็นการส่งเสริมค่านิยม TCG Fast & First  โดยเฉพาะ “T” Think Innovatively “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง” และ “FAST”  “บริการรวดเร็วรอบคอบ อย่างรอบรู้” ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ บสยอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บสยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้