โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563


ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย.

รายละเอียด

โครงการพัฒนาอาชีพ "5 อาชีพทำเงิน SMEs"

ในปี 2556 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมมือกับศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน...
1,356 views

โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง

โครงการ “พัฒนาโรงเรียนบ้านซ่อง” วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย ของสำน...
1,375 views

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่ว่างเปล่าสำหรับสร้า...

ในปี 2556 บสย. ร่วมกับ "อีสท์วอเตอร์" จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างความม...
2,629 views

โครงการแนวร่วมดูแล รักษาคูคลอง ระยะที่ 1

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์...
1,236 views

โครงการ “คืนรอยยิ้ม” ระยะที่ 1

บสย. ได้จัดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ในการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ...
503 views

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้