โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562


ในปี 2562 การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. ได้นำกลยุทธ์ด้าน CSR-in-Process

รายละเอียด

การส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บสย. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุก...
12 views

การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน

ปี 2562 การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้...
38 views

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) เ...

ปี 2562 บสย. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้าง...
50 views

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2561

ปี 2561 บสย. ได้ดำเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรม “โครงการสร...
550 views

กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

แนวทางในปี 2560 บสย. ได้ดำเนินการให้กับชุมชน รวมไปถึงสาธารณประโยชน์อื่นของชุมชนที่จำเป็นต้...
1,156 views

โครงการ 25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ ผ่านกิจกรรม “...

ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ บสย. ดำเนินกิจการครบ 25 ปี บสย. จึงได้จัดทำโครงการด้านการแสดงความ...
897 views

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน” ครั้งที่ 2 ปี 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ...
1,339 views

โครงการ "คืนรอยยิ้ม" ระยะที่ 3

ปี 2559 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม "บสย. ชวนพี่น้อง มีทุน มี...
1,089 views

โครงการ “SMEs ทำดี มีทุน”

ปี 2558 บสย. มุ่งการเสริมสร้าง “ผู้ประกอบการที่ดี” มีคุณธรรม อันจะนำไปสู่ “สังคม” ที่ดี เข...
3,167 views

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้