โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้ต้องขัง ปี2563


ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนประกอบธุรกิจในอนาคตตามแนวโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ประจำปี 2563 ของ บสย.

รายละเอียด

บสย. มอบเงินบริจาคซื้อตู้ปลอดเชื้อให้ รพ.สีคิ้ว

425 views

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อผู้พิการ ปี2563

ภายใต้ กิจกรรม CSR บสย. สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เป็นกิจกรรมส่งเสริ...
499 views

การส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บสย. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุก...
2,472 views

การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน

ปี 2562 การดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้...
2,942 views

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด-ห้องประชุม (บสย.) เ...

ปี 2562 บสย. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้าง...
831 views

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2562

ในปี 2562 การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. ได้นำกลยุทธ์ด้าน CSR...
630 views

โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 ปี 2561

ปี 2561 บสย. ได้ดำเนินโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านกิจกรรม “โครงการสร...
1,008 views

กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

แนวทางในปี 2560 บสย. ได้ดำเนินการให้กับชุมชน รวมไปถึงสาธารณประโยชน์อื่นของชุมชนที่จำเป็นต้...
2,175 views

โครงการ 25 ปี บสย. ร่วมสานต่อปณิธานของพ่อ ผ่านกิจกรรม “...

ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ บสย. ดำเนินกิจการครบ 25 ปี บสย. จึงได้จัดทำโครงการด้านการแสดงความ...
1,357 views

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้