สถาบันค้ำประกันสินเชื่อต่างประเทศ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันสินเชื่อในภูมิภาคเอเชีย มีการรวมตัวตั้งสมาพันธ์ขึ้น ในชื่อ ACSIC (Asian Credit Supplementation Institution Confederation) หรือในชื่อภาษาไทยว่า สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย มีสมาชิกจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย มองโกเลีย และไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคเอเชีย ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิก

ในแต่ละปี สมาพันธ์ประกันสินเชื่อแห่งภูมิภาคเอเชีย มีการจัดประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการค้ำประสินเชื่อระหว่างสมาชิกสมาพันธ์ ACSIC และสถาบันต่าง ๆ โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACSIC ครั้งที่ 29 ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร www.acsicbangkok2016.com

สมาชิก ASCIC ประกอบด้วย

 1. THAI CREDIT GUARANTEE CORPORATION (TCG)

  To provide credit guarantees for viable small enterprises which do not have enough collateral to enable them to obtain sufficient credit from the financial institutions.

 2. CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (CGTMSE)

  To facilitate collateral-free credit to the entrepreneurs in the Micro and Small Enterprises ( MSEs ) sector, to shift from collateral to merit / project –based lending and to promote entrepreneurship / financial inclusion.

 3. The Indonesia Association of Guarantee Corporation (ASIPPINDO)

  To improve and advance the role of credit guarantee corporations as an alternative credit guarantee in Indonesia in order to promote national economic development.

 4. JAPAN FINANCE CORPORATION (JFC)

  To promote the smooth flow of business funds to SMEs by insuring CGCs’ guarantees covering SMEs liabilites, and thereby to contribute to the promotion of SMEs.

 5. Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG)

  To support small and medium enterprises (SMEs) by serving as public guarantors to make it easier for them to borrow funds, which are necessary for their business operations, from financial institutions.

 6. KOREA TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION (KOTEC)

  To contribute to the balanced development of the national economy by facilitating technology development of SMEs with the technology finance (including guarantee) and technology appraisal system, and by providing guarantee services to those having difficulty in obtaining funds from financial institutions for lack of collateral.

 7. KOREA CREDIT GUARANTEE FUND (KODIT)

  To lead the balanced development of national economy by extending credit guarantee services for promising enterprises lacking tangible collateral.

 8. KOREA FEDERATION OF CREDIT GUARANTEE FOUNDATIONS (KOREG)

  To contribute to the development of local economics by enhancing mutual benefits as well as the sound development of member foundations

 9. CREDIT GUARANTEE CORPORATION MALAYSIA BERHAD (CGCMB)

  To provide SMEs access to financing in a financially sustainable manner. It is also to complement the Government's efforts in promoting and developing identified business sectors.

 10. DEPOSIT AND CREDIT GUARANTEE FUND (DCGF)

  To guarantee the deposit of individual depositors held with the Commercial Banks and Financial Institutions, to guarantee the loans advanced by the banks and financial institutions in Priority Sector, to guarantee the livestock purchased by the farmers under banks/ financial institution’s loan.

 11. Small Business Guarantee and Finance Corporation (SBGFC)

  To assist micro, small and medium enterprises (mSMEs) in all areas, including but not limited to finance and information services, training and marketing. As such, the Corporation’s services for mSMEs have been expanded from offering guarantee and financing programs to non-financial services to spur the growth of Philippine mSMEs.

 12. CENTRAL BANK OF SRI LANKA (CBSL)

  To grant loans for Small and Medium Enterprise, plantation sector, perennial crop sector, post-tsunami reconstruction, agricultural sector and apparel sector.

 13. SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE CREDIT GUARANTEE FUND OF TAIWAN (TAIWAN SMEG)

  To provide credit guarantee to those small and medium enterprises in normal operations but short of collateral for seeking external financing

 14. CREDIT GUARANTEE FUND OF MONGOLIA

  To expand its outreaches throughout the country by developing credit guarantee system including suitable schemes, sustainable financing, effective cooperation mechanism of central, local governments and banking institutions

 15. PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA (PT ASKRINDO)

  to serve the mission of empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to support the growth of the Indonesian economy.

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้