การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
21 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ต.ค. 2563 ประกาศเชิญชวน เรื่อง การจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อนดำเนินคดี ด้วยวิธีสรรหาผู้ให้บริการภายนอก (Service Provider) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 21 - 28 ต.ค. 2563
- - 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 2563
- 5 พ.ย. 2563
21 ต.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ประกาศร่าง TOR - - - - - -
21 ต.ค. 2563 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบ Chatbot ประกาศราคากลาง - - - - - -
21 ต.ค. 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อต่ออายุ Software License ระบบค้ำประกันสินเชื่อ (Magic) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการเช่าพื้นที่สำหรับจัดงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครั้งที่ 20 และงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ ครั้งที่ 15 ด้วยวิธีพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
14 ต.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
8 ต.ค. 2563 เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล TCG Data Management ประกาศร่าง TOR - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้