การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
21 มี.ค 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 อื่นๆ - - - - - -
20 มี.ค 2566 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2566 ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 มี.ค 2566 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2566 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
20 มี.ค 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
17 มี.ค 2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 17 - 24 มี.ค 2566
21 มี.ค 2566 21 มี.ค 2566 27 มี.ค 2566
- 28 มี.ค 2566
9 มี.ค 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 มี.ค 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
3 มี.ค 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้