การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
21 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่ บสย.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) - - - - - - -
28 มี.ค 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าพับได้ พร้อมสกรีนโลโก้ บสย. จำนวน 5,500 ใบ - - - - - - -
1 ก.พ. 2560 ประกาศราคากลางโครงการ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ Centralize Log Management - - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD